Individuele begeleiding

Topvida biedt individuele begeleiding aan kinderen met een ontwikkel, aandacht of gedragsstoornis, kinderen met een lichte of zware verstandelijke beperking en/of kinderen met psychische of lichamelijke problematieken. De wijze waarop de individuele begeleiding vorm wordt gegeven is afhankelijk van de hulpvraag van ouders. De individuele begeleiding kan zowel thuis als op school plaats vinden. De individuele begeleiding is er op gericht om de vaardigheden van het kind te vergroten.

Deze vaardigheden kunnen o.a. betrekking hebben op:

  • Stimulering van de sociaal, emotionele, persoonlijke en/of motorische ontwikkeling
  • Zelfredzaamheid
  • Emotieregulatie
  • Gedragsveranderingen
  • Sociale vaardigheden
  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • Ondersteuning in de algemeen dagelijkse levensvaardigheden
  • Plannen en Structureren; Huiswerkbegeleiding
Deze begeleiding kan ook aangeboden worden in groepsverband met een maximum van 3 personen in een groep.