Ontwikkeling door Plezier!

Gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning voor kinderen en jong volwassenen

Zorgaanbod

Topvida biedt begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen van minimaal 5 jaar oud tot +/- 30 jaar. Het gaat hierbij om kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking, psychische stoornis en/of gedragsproblemen.

Topvida biedt verschillende vormen van begeleiding aan. De mogelijkheden zijn uiteenlopend; van begleiding op school, dagbesteding/begeleiding voor thuiszitters, individuele begeleiding, dag begeleiding en weekendbegeleiding.

 

Begeleiding op school 

Een kind met een ontwikkelingsstoornis als ADHD of autisme, kan bij het leren op school tegen verschillende moeilijkheden aanlopen. Topvida biedt deze kinderen individuele ondersteuning op school. Deze ‘onderwijs-zorgarrangementen’ hebben als doel onderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen in hun eigen dagelijkse (onderwijs)omgeving.

Dagbesteding/begeleiding thuiszitters

Geen kind of jongere zou thuis mogen zitten zonder onderwijs, ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Toch zitten er nog te veel kinderen thuis zonder enige vorm van onderwijs en zonder kans om zich te ontplooien.

Topvida zet zich in om samen met de betrokkenen een passende oplossing te vinden voor de leerlingen die geen volwaardig onderwijsaanbod hebben. 

Individuele begeleiding 

Topvida biedt individuele begeleiding aan kinderen met een ontwikkel, aandacht of gedragsstoornis en kinderen met een lichte of zware verstandelijke beperking. De wijze waarop de individuele begeleiding vorm wordt gegeven is afhankelijk van de hulpvraag van kind en ouders. De individuele begeleiding kan zowel thuis als op een externe locatie plaats vinden. De individuele begeleiding is er op gericht om de vaardigheden van het kind te vergroten.

Dag begeleiding

Topvida biedt dagbegeleiding zowel individueel als in groepsverband aan waarbij de groep bestaat uit maximaal 4 personen. Dag begeleiding vindt plaats op zaterdag en tijdens de vakantiedagen waarbij er activiteiten worden aangeboden waarbij de activiteit werkt als middel om aan het doel te werken. Plezier is hierbij een belangrijke factor want pas als een kind zich veilig en op zijn gemak voelt kan het kind ontwikkelen. 

Weekendbegeleiding

Op dit moment biedt Topvida 1x per maand een weekend aan. De sociale doelen en de ontlasting van de thuissituatie staan hierbij centraal. Ook hier worden de activiteiten gebruikt als middel om aan het doel van het kind te werken. Plezier is hierbij minstens zo belangrijk.