GESPECIALISEERDE BEGELEIDING 

Zorgaanbod

Topvida biedt begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen met een hulpvraag in de thuis- en/of schoolsituatie.

Topvida biedt verschillende vormen van begeleiding aan. De mogelijkheden zijn uiteenlopend; van begleiding op school, individuele begeleiding in de thuissituatie en daarbuiten, respijtzorg, weekendopvang en ondersteuning aan ouders. 

Topvida werkt vraaggericht waarbij geen zorgvraag te gek is, er zal altijd gekeken worden naar de mogelijkheden die er wel zijn.

Begeleiding op school 

Een kind met een ontwikkelingsstoornis als ADHD of autisme, kan bij het leren op school tegen verschillende moeilijkheden aanlopen. Topvida biedt deze kinderen individuele ondersteuning op school. Deze ‘onderwijs-zorgarrangementen’ hebben als doel onderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen in hun eigen dagelijkse (onderwijs)omgeving.

Begeleiding thuiszitters 

Geen kind of jongere zou thuis mogen zitten zonder onderwijs, ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Toch zitten er nog te veel kinderen thuis zonder enige vorm van onderwijs en zonder kans om zich te ontplooien.

Topvida zet zich in om samen met de betrokkenen een passende oplossing te vinden voor de leerlingen die geen volwaardig onderwijsaanbod hebben. 

Individuele begeleiding 

Topvida biedt individuele begeleiding aan kinderen met een hulpvraag die vastlopen in de thuis- en/of schoolsituatie. De wijze waarop de individuele begeleiding vorm wordt gegeven is afhankelijk van de hulpvraag van kind en ouders. De individuele begeleiding kan zowel thuis als op een externe locatie plaats vinden. De individuele begeleiding is er op gericht om de vaardigheden van het kind te vergroten. Individuele begeleiding kan zowel voor een dagdeel als een hele dag.