Begeleiding thuiszitters

Geen kind of jongere zou thuis mogen zitten zonder onderwijs, ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Toch zitten er nog te veel kinderen thuis zonder enige vorm van onderwijs en zonder kans om zich te ontplooien.

Topvida zet zich in om samen met de betrokkenen een passende oplossing te vinden voor de leerlingen die geen volwaardig onderwijsaanbod hebben.

Topvida biedt begeleiding en zinvolle dagbesteding aan waarbij de invulling samen wordt afgestemd met ouders, school en het kind. Zo zal er een deel van de dag besteed worden aan school op een rustig tempo, de overige daginvulling wordt afhankelijk van de hulpvraag ingevuld in overleg met alle betrokkenen. Zo kan er onder andere gebruik worden gemaakt van activiteiten in het Dierenasiel maar ook sportieve activiteiten in de gymzaal. De begeleiding vindt plaats op een externe locatie zodat ouders thuis ontlast worden.