Waarom Topvida?

Topvida richt zich op kinderen en (jong)volwassenen van minimaal 5 jaar oud tot +/- 30 jaar. Het gaat hierbij om kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking, psychische stoornis en/of gedragsproblemen.

 

Topvida ziet dat veel kinderen/jongeren  mogelijkheden hebben op het gebied van sociaal en sociaal-emotionele doelen maar de stap naar concretie acties nog te moeilijk vinden.

Er wordt niet gekeken naar wat het kind nog niet kan maar naar wat het kind al wel kan. Vanuit die basis wordt er gewerkt aan de mogelijkheden van het kind waarbij hij of zij ook pleizer beleefd. Kinderen krijgen tegenwoordig al te vaak een 'stempel' waarbij het kind zich anders voelt dan andere. Normalisatie staat hoog in het vaandel bij Topvida. Er worden activiteiten aangeboden waarbij vooral het kind plezier aan zal beleven en tegelijkertijd het kind zowel bewust als onbewust zich verder ontwikkelt.

In samenspraak met de gemeente en ouders worden er doelen opgesteld voor ieder kind. Topvida werkt aan de ontwikkeling van de doelen van kinderen door samen met kinderen de activiteiten te verzinnen. 

Kinderen worden bij Topvida dan ook gezien als kinderen. Ondanks alle stempels en dergelijke moet een kind  plezier kunnen maken. 

 

Uitdagende activiteiten 

Topvida biedt uitdagende en sportieve activiteiten aan waarbij het doel van de kinderen/jongeren centraal staat. Er wordt een omgeving gecreëerd waar zo optimaal mogelijk aan het doel van het kind gewerkt kan worden waarbij kinderen ook plezier opdoen tijdens de activiteiten.

Dit zijn de doelen waar Topvida zich voornamelijk op richt:

  • Sociale doelen (bv contact aangaan en onderhouden/vriendschappen maken)
  • Sociaal-emotionele doelen (bv omgaan met winst en verliest, leren inzien van eigen gedrag)
  • Zelfverzorgingsdoelen (bv afvallen, het vergroten van de zelfzorg)

Activiteiten die worden aangeboden:

Zwemmen, hutten maken in het bos, voetballen, speeltuin, sport en spel, pretpark, educatieve activiteiten, poolen, bowlen, creatieve activiteiten etc.